Haarwerkers

Specifiek op het gebied van haarwerkers is het mogelijk het haarwerk per klant te registreren. Het maken van een verkooporder tijdens de intake met zicht op het bedrag wat de klant zelf moet betalen, het afleveren en het maken van een eigen bijdrage factuur en de elektronische declaratie wordt vereenvoudigd door het gebruik van onze software. Het gebruik van de COV (Controle Op Verzekerdenrecht) maakt al het werk nog eenvoudiger. Het programma beschikt over alle gegevens van de zorgverzekeraar, incl. de aanvullende vergoedingen. Jaarlijks worden hiervoor updates beschikbaar gesteld, die geïmporteerd kunnen worden in het systeem, zodat altijd de meest recente gegevens beschikbaar zijn.

Haarwerkprotocol

Sinds kort is het haarwerk protocol beschikbaar. Het haarwerk protocol zijn de gegevens over uw klant welke de branche vereniging en zorgverzekeraar u vragen vast te leggen. Vanuit Elamatic of Orthomatic kunt u deze benaderen vanaf de klantenkaart. Het haarwerk protocol wordt opgeslagen onder de klantenkaart waardoor u altijd over een inzichtelijk klantdossier beschikt.

Content Manager

De Contentmanager is een module dat ervoor zorgt dat u de standaard contractprijzen en de daarbij behorende voorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars en zorgkantoren automatisch kan importeren en aanvullen. Hierbij verzorgt VLOT Solutions de gehele inrichting aan de hand van de verschillende contracten en contractwijzigingen en/of uitbreidingen.