DISW

Door de specifieke calculatie mogelijkheden op het gebied van stoma, incontinentie materiaal en andere aanverwante artikelen, is onze software uitermate geschikt voor de medische speciaalzaak. De calculaties worden vastgelegd in zgn. samengestelde artikelen waar alle details met betrekking tot de prijsberekening kunnen worden vastgelegd. Hierbij is te denken aan opslag over inkoop, aftrek aanvullende verzekering, eigen bijdrage, kortingen, etc. Per bedrag of tarief kan duidelijk worden gemaakt, middels een voorwaarde, onder welke omstandigheid deze geldt. In de voorwaarde kunnen zaken worden opgenomen als de verzekering van de klant, de leeftijd, het verzekeringstype, etc.

Het gebruik van de COV (Controle Op Verzekerdenrecht) maakt al het werk nog eenvoudiger. Het programma beschikt over alle gegevens van de zorgverzekeraar, incl. de aanvullende vergoedingen. Jaarlijks worden hiervoor updates beschikbaar gesteld, die geïmporteerd kunnen worden in het systeem, zodat altijd de meest recente gegevens beschikbaar zijn.

Aanmaken order

Het aanmaken van een order kan direct vanaf de klantenkaart. Bij het aanmaken worden enkele basisgegevens direct overgenomen en kan direct vervolgd worden met het op de order zetten van de juiste artikelen. Van de artikelen is een basis prijslijst gedefinieerd, maar het is eveneens mogelijk een prijslijst per zorgverzekeraar te definiëren. Doordat bij de klant de verzekering is vastgelegd, selecteert Orthomatic automatisch het artikel van de juiste prijslijst. Vervolgens wordt aangegeven welke calculatie gebruikt moet worden en worden de juiste bedragen en tarieven toegepast aan de hand van de voorwaarden van deze calculatie. Overigens kan met hetzelfde gemak waarmee Orthomatic de stoma en incontinentie artikelen op de order zet, een order gemaakt worden voor therapeutische elastische kousen. Daarnaast is het eenvoudig mogelijk een losse factuur aan te maken, die niet gekoppeld is aan een klant, ten behoeve van de verkopen aan de balie.

Machtiging en facturatie

Doordat alle gegevens correct en overzichtelijk op de order vastgelegd zijn, is het voor Orthomatic eenvoudig om een machtigingsaanvraag samen te stellen. Het verloop van de machtigingsaanvraag en de gegevens hiervan worden eveneens vastgelegd op de order. Als de machtigingsgegevens bekend zijn kan de order gefactureerd worden. Aan de hand van de calculatie is Orthomatic zelf in staat het onderscheid te maken tussen de hoofdfactuur en de eigen bijdrage factuur. (Zie voor meer informatie orders en facturen.) Door de specifieke calculatie mogelijkheden op het gebied van stoma, incontinentie materiaal en andere aanverwante artikelen, is Orthomatic uitermate geschikt voor de medische speciaalzaak. De calculaties worden vastgelegd in zgn. samengestelde artikelen waar alle details met betrekking tot de prijsberekening kunnen worden vastgelegd. Hierbij is te denken aan opslag over inkoop, aftrek aanvullende verzekering, eigen bijdrage, kortingen, etc. Per bedrag of tarief kan duidelijk worden gemaakt, middels een voorwaarde, onder welke omstandigheid deze geldt. In de voorwaarde kunnen zaken worden opgenomen als de verzekering van de klant, de leeftijd, het verzekeringstype, etc.

Elektronisch declareren

Middels de module elektronisch declareren is het mogelijk de aangemaakte factureren digitaal te declareren naar een zorgverzekeraar. De declaratie wordt volledig automatisch samengesteld wanneer dit gewenst is en kan dan per diskette of per e-mail verzonden worden naar de zorgverzekeraar. De declaratie voldoet aan de specificaties van de Vektis. standaard voor declaraties van hulpmiddelen.