Consulting

Consulting bestaat binnen VLOT Solutions uit een scala aan dienstverlening.

In de eerste plaats, Implementatie. Deze dienstverlening vindt gebruikelijk plaats op de locatie bij de klant, waarbij middels een draaiboek de nodige kennisoverdracht en systeeminrichting plaats vindt.

Consultancy / Advies richt zich meer op bestaande klanten die hun systeem verder geoptimaliseerd willen zien. Hierbij liggen de verbetermogelijkheden voor de klant vaak voor het oprapen. Met VLOT Solutions Consultancy maakt een klant op een voor hem/haar specifieke manier gebruik van de diepe kennis en expertise van VLOT Solutions consultants.

Installatieondersteuning is een additionele dienstverlening voor klanten die de technische rompslomp van installaties en upgrades graag aan VLOT Solutions over laten.