Therapeutische Elastische Kousen

Onze software voor elastische kousen bevat vrijwel alle prijslijsten van elastische kousen inclusief types en uitvoeringen. Dit gecombineerd met het feit dat Orthomatic alles weet van de prijsberekening, maakt het zeer geschikt voor de leverancier van therapeutische elastische kousen.

Prijslijsten

Doordat Orthomatic alle prijslijsten beschikbaar heeft, is het heel eenvoudig de juiste kous te selecteren met de juist prijs. Zodra er nieuwe prijslijsten door de leverancier uitgebracht worden, zijn deze door een druk op een knop bij te werken in Orthomatic. Hierdoor blijft het aanbod binnen Orthomatic actueel en up to date.

Maatkaarten

De maatkaarten zijn direct gekoppeld aan de klantgegevens. Zo is per klant snel inzichtelijk wat er uitgezocht, besteld of in het verleden geleverd is. Per maatkaart kunnen de maten worden ingevoerd, zodat ook van eerdere maatkaarten de historie beschikbaar is. Daarnaast worden deze automatisch overgenomen naar een volgende maatkaart, zodat alleen de wijzigingen aangepast behoeven te worden. Het is ook mogelijk de volledige maatkaart te kopieren, zodat ook de kousgegevens direct overgenomen worden.

Bestellen

Na het invoeren van de maatkaart is het direct mogelijk de kous te bestellen. Met een druk op de knop wordt de maatkaart toegevoegd aan de bestellijst. Op het gewenste moment kan deze lijst per leverancier, maar ook per maatkaart worden afgedrukt. Dit zorgt voor een eenduidige en leesbare bestelling, wat foutieve leveringen en onnodig telefoonverkeer voorkomt. Tijdens het bestelproces wordt op de maatkaart vastgelegd op welke datum de bestelling is gedaan. Ditzelfde gebeurt bij de levering van de kous, ook hiervan wordt de datum vastgelegd op de maatkaart. Middels de module Leveringen is het eenvoudig mogelijk een lijst te maken met welke kousen geleverd zijn en wat de levertijden waren. Deze lijst kan ook geëxporteerd worden naar een Excel bestand.

Orders en facturen

Het maken van een order kan eenvoudigweg vanaf de maatkaart. De kousgegevens worden dan overgenomen naar de order en door de uitgebreide calculatiemogelijkheden van Orthomatic wordt, zodra van toepassing, de juiste aanmeet, maximumvergoeding of de eigen bijdrage berekend. Met deze order kan een machtigingsaanvraag gedaan worden, waarbij de voortgang van deze aanvraag op de order geregistreerd kan worden. Bij het factureren kan Orthomatic op basis van de calculatie zelf het onderscheid maken tussen de hoofdfactuur en de eigen bijdrage factuur. 

Het gebruik van de COV (Controle Op Verzekerdenrecht) maakt
al het werk nog eenvoudiger. Het programma beschikt over alle gegevens van de
zorgverzekeraar, incl. de aanvullende vergoedingen. Jaarlijks worden hiervoor
updates beschikbaar gesteld, die geïmporteerd kunnen worden in het systeem,
zodat altijd de meest recente gegevens beschikbaar zijn.

Elektronisch declareren

Middels de module elektronisch declareren is het mogelijk de aangemaakte factureren digitaal te declareren naar een zorgverzekeraar. De declaratie wordt volledig automatisch samengesteld wanneer dit gewenst is en kan dan ingediend worden bij de zorgverzekeraar. De declaratie voldoet aan de specificaties van de Vektis standaard voor declaraties van hulpmiddelen.

Content Manager

De Contentmanager is een module dat ervoor zorgt dat u de standaard contractprijzen en de daarbij behorende voorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars en zorgkantoren automatisch kan importeren en aanvullen. Hierbij verzorgt VLOT Solutions de gehele inrichting aan de hand van de verschillende contracten en contractwijzigingen en/of uitbreidingen.