Podo therapie

Therapie

Met de module voor de therapie is het vastleggen van een patiënten dossier eenvoudig en zijn alle uitgevoerde behandelingen, controles en andere geregistreerde gegevens snel inzichtelijk. Klachten, anamnese en behandelplan zijn direct opvraagbaar.

Behandelsessies en behandelingen

Orthomatic maakt onderscheid tussen behandelsessies en behandelingen. Een sessie kan 1 of meerdere behandelingen bevatten. Er kunnen standaard behandelsessies en behandelingen worden vastgelegd, die vervolgens kunnen worden gebruikt bij de dossier opbouw van een klant.

Waarschuwings- en maximumniveaus

Per behandelsessie kunnen waarschuwings- en maximumniveaus worden gedefinieerd. Er wordt dan gewaarschuwd bij het overschrijden van een vastgesteld bedrag of behandeltijd. Dit gebeurt via melding tijdens het toevoegen van behandelingen, maar het is ook inzichtelijk middels het overzicht behandelsessies. (Zie ook bovenstaande afbeelding.) Hiermee is beter te voorkomen dat een patiënt meer behandelingen krijgt dan toegestaan door zijn of haar zorgverzekeraar.

Facturatie

De uitgevoerde behandelingen kunnen met een druk op de knop gefactureerd worden. Middels het calculatie mechanisme van Orthomatic wordt automatisch onderscheid gemaakt tussen de behandelingen die de patiënt zelf betaald of die gedeclareerd moeten worden naar de zorgverzekeraar.

Het gebruik van de COV (Controle Op Verzekerdenrecht) maakt al het werk nog eenvoudiger. Het programma beschikt over alle gegevens van de zorgverzekeraar, incl. de aanvullende vergoedingen. Jaarlijks worden hiervoor updates beschikbaar gesteld, die geïmporteerd kunnen worden in het systeem, zodat altijd de meest recente gegevens beschikbaar zijn.

Rapportages

Standaard is Orthomatic al uitgerust met een uitgebreide rapportage mogelijkheid voor behandelsessies en behandelingen. Hiermee kan bijvoorbeeld een planlijst afgedrukt worden, maar ook de factuurwaarde van de te factureren behandelingen of de factuurwaarde per klant.
Standaard beschikt Orthomatic voor therapie over voldoende rapportage mogelijkheden om een diversiteit aan management informatie weer te geven.

Podotherapie

VLOT Solutions ondersteunt de declaratiestandaard PM 304 voor de Podotherapie.

Voor meer informatie over onze oplossing kunt u mailen naar sales@vlotsolutions.nl