ISO Certificering

ISO CERTIFICERINGEN

Kwaliteit van begin tot eind

Met het behalen van de ISO 9001 , ISO 27001 en NEN 7510 certificering is VLOT Solutions  aantoonbaar in staat om haar processen, producten en diensten continu te evalueren én te verbeteren. Met deze ISO-certificaten verzekert VLOT Solutions haar klanten  een continue kwaliteitsverbetering, zodat haar producten en diensten voldoen aan de behoefte van de klant, de organisatierichtlijnen en de wet- en regelgeving.

KWALITEITSMANAGEMENT

ISO 9001

ISO 9001 is de norm die een organisatie helpt om bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. Deze ISO-norm is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (KMS) en specificeert eisen voor een KMS van een organisatie die:

  • moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen.

ISO staat voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. Hiervan is de ISO 9001 een van de meest bekende normen. Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht het type, omvang of de producten en diensten die de organisatie levert.

INFORMATIEBEVEILIGING

ISO 27001

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het ISO 27001 certificaat is het bewijs dat VLOT Solutions de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. De norm staat voor een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging op basis van een Information Security Management System (ISMS). Met de ISO 27001 certificering geven wij richting onze opdrachtgevers aan dat we het informatieproces beheersen en de gegevens van onze opdrachtgevers goed hebben beveiligd.

INFORMATIEBEVEILIGING IN DE ZORG

NEN 7510

De NEN7510 is een norm welke ontwikkeld is voor informatiebeveiliging in de zorgsector en is een afgeleide van de ISO 27001 norm. Met de NEN7510 wordt beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd rondom alle informatie ten behoeve van de zorg.